Welkom · Berichten

14-11-2020 CERTIFICERING KWALITEITSPRAKTIJK LOGOPEDIE

Sinds de start van de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie doet de praktijk aan de certificering mee. Dit betekent dat na 2 jaar een nieuwe toets moet worden doorlopen. We kunnen ons al enkele jaren pluspraktijk noemen. Vanaf 2020 is het certificaat drie jaar geldig. We hebben plannen gemaakt wat we de komende jaren verder willen verbeteren.

 

07-11-2020 SPEELDOKTER

Afbeelding van een pion met daarin als basis de reflexen en waar dat invloed op heeft.Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de opleiding ontwikkelingspion. We kijken naar de vroegste ontwikkeling van kinderen en welk effect vroege reflexen hebben op de spraak- en taalontwikkeling. Zowel Ans als Miranda hebben de cursus goed doorlopen. Het waren fijne bijeenkomsten met veel interactie. Ook hebben we gekeken hoe we spel in kunnen zetten om onze doelen te behalen. Als bekroning zijn we nu experts ontwikkelingspion en kunnen ons ook 'speeldokter' noemen.

 

 

 

 

01-03-2020 NAH-tuurlijk

Logo van samenwerking NAH-tuurlijkVanaf  1 maart 2020 is NAH-tuurlijk een feit. Experts in neuro-revalidatie uit Boxtel en Veldhoven op de gebieden fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en psychologie werken intensief samen om de cliënt in zijn directe omgeving te kunnen helpen.

 

 

 

21-01-2020 REGISTRATIE IN HET REGISTER AFASIE VAN DE NVLF

Sinds januari van dit jaar is Miranda geregistreerd in het Register Afasie van de NVLF. De afgelopen tijd is zij met fysiotherapeuten, ergo-therapeuten en psycholoog bezig geweest met het opzetten van NAH-tuurlijk. Door intensief samen te werken in Boxtel (en een afdeling in Veldhoven) willen wij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel begeleiden. Vanwege de korte lijntjes tussen de therapeuten is er hulp in de directe omgeving van de cliënt.

 

12-04-2019 REGISTRATIE IN HET REGISTER STOTTEREN VAN DE NVLF

Ans heeft zich het afgelopen jaar verdiept in stotteren bij jonge kinderen. Op 12 april heeft zij zich kunnen registreren bij de NVLF in het Register Stotteren. Dit betekent dat zij gesprecialiseerd is op dat gebied. Verder houdt dat in dat zij zich zal blijven scholen op dat gebied. Ze heeft inmiddels Restart DCM en Mini Kids gedaan. In 2020 is zij van plan om de Lidcomb-methode te volgen.

 

01-03-2019 AFSCHEID COLLEGA

Vol enthousiasme is Linda bij ons in de praktijk gestart. Behalve bij ons in de praktijk werkt Linda ook met de hele jonge kinderen bij Kentalis. Als logopedist heb je een grote verantwoordelijkheid richting de gezondheid van kinderen. Dit maakte dat Linda de keuze heeft gemaakt om haar werkzaamheden iets te minderen en dus bij ons afscheid te nemen. Dat betekent niet dat we geen contact houden. Wij wensen Linda heel veel succes.

 

01-01-2019 NIEUWE LOCATIE IN LIEMPDE

Foto van Medisch Centrum LiempdeVanaf 2019 heeft Praktijk voor Logopedie 't Centrum er een nieuwe locatie bij. In Liempde start dan het Medisch Centrum Liempde, waar wij ook deel van uitmaken. 

 

 

 

17-11-2018 KWALITEITSTOETS 2018 BEHAALD

Stempel van HCA met kwaliteitstoets 2018-2020Door het halen van de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie hebben we aangetoond dat we al jaren werken aan kwalitatief goede logopedie. Natuurlijk gaan wij hier de komende jaren ook weer voor.

 

 

 

22-08-2018 NIEUWE COLLEGA

In Liempde is vanaf vandaag een nieuwe collega. Haar naam is Linda Hoornweg. Linda heeft tijdens haar studie al eens stage bij ons gelopen. Behalve bij ons in de praktijk werkt Linda ook met de hele jonge kinderen bij Kentalis. U bent bij haar invertrouwde handen.

 

09-07-2018 Zomervakantie

De zomervakantie is begonnen. Veel mensen hebben de koffers al gepakt en zijn vertrokken voor een welkome onderbreking. Dit betekent dat het rustig is in de praktijk. Aangezien we de planning zo praktisch mogelijk invullen, is de praktijk beperkt open. De eerste weken nog wat meer dan de laatste weken.

Vanaf 20 augustus gaan we weer vol aan de slag.

 

01-01-2018 AFSCHEID COLLEGA

Marie-Louise heeft besloten om haar activiteiten bij onze praktijk te stoppen. Per 1 januari zullen haar cliënten door Ans en Miranda worden overgenomen. Wij willen Marie-Louise bedanken voor haar inzet en wensen haar alle goeds.

 

24-06-2017 VERHUIZING HOOFDLOCATIE

Vanaf 1 juli wordt het pand van de kinderpraktijk verkocht. Wij vinden het erg jammer dat hierdoor niet met alle disciplines bij elkaar kunnen blijven. De samenwerking zal gewoon blijven bestaan.

Praktijk voor Logopedie 't Centrum verhuist vanaf 24 juni naar Pelgrimspad 3. Dit is een locatie gelegen in het centrum van Boxtel. Wij zijn erg blij dat we deze mooie plek hebben kunnen betrekken.

 

26-11-2016 AUDIT PLUSPRAKTIJK LOGOPEDIE

stempel HCA Pluspraktijk Logopedie

Wij zijn erg trotst dat we als eerste pratkijk in de regio de tweede Vrijwillige Kwaltiteitstoets Logopedie hebben gehaald. We mogen ons nu pluspraktijk noemen.

Wij zullen ons blijven inzetten om logopedie op een hoogwaardig niveau aan te blijven bieden.

 

01-09-2016 NIEUWE LOCATIE DE BOGEN

Sinds 1 september 2016 heeft de praktijk een nieuwe locatie in therapiegebouw De Bogen aan de Schijndeseweg in Boxtel. De locatie staat bekend om de specialistische zorg voor kinderen met een beperking. Behalve de specialistische zorg, is de nieuwe dependance ook voor de reguliere logopedie beschikbaar. 

 

stempel kwaliteitstoets HCA

29-11-2014 VRIJWILLIGE KWALITEITSTOETS LOGOPEDIE

Zaterdag 29 november zijn we geslaagd voor de vrijwillige  Kwaliteitstoets Logopedie. Dit betekent dat we aan strenge eisen voldoen om zo kwaliteit te kunnen leveren. UIteraard zijn wij er trots op dat we dit hebben gehaald.

 

01-11-2014 INLOOPMIDDAG

Zaterdag 1 november 2014 is er een inloopmiddag in de Kinderpraktijk. Alle disciplines zullen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten.

WERELDSTOTTERDAG

Vandaag, woensdag 22 oktober 2014, is het Wereldstotterdag, een dag waarop er extra aandacht is voor stotteren. 

“Laat je niet stoppen door je stotter”

is dit jaar het thema van de campagne van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS). In deze campagne laten mensen die stotteren van zich horen en besteden we aandacht aan het doorzettingsvermogen dat mensen die stotteren (nodig) hebben om in onze, op snelheid gerichte samenleving, mee te kunnen praten.

Op vrijdag 16 mei 2014 was het gezellige open huis van Kinderpraktijk Verzijden.

http://www.kinderpraktijkverzijden.nl/

MooiBoxtel.nl schreef hier een mooi artikel over.

Miranda Everaerd kijkt met Rozemarijn in een prentenboekIn de logopediekamer vertellen Miranda en Ans over wat logopedie is.

 Uitgegeven: 16 mei 2014

BOXTEL – De nieuwe kinderpraktijk Verzijden aan Drossaard in Boxtel opende vrijdag 16 mei haar deuren voor professionals. In de nieuwe praktijk werken meerdere hoogwaardige disciplines samen onder één dak rondom een kind en zijn leefomgeving. Deze samenwerking heeft als doel om het beste in een kind naar boven te halen en zo zijn ontwikkeling te optimaliseren.

De kinderpraktijk behandelt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met ontwikkelingsproblematiek. Deze problematiek kan zijn op gebied van spraak/taal, sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch en fysieke gesteldheid. Deze problematiek kan op zichzelf staand zijn maar komt ook regelmatig gecombineerd voor. In de praktijk werken een logopedist, kindertherapeut, kinderpsycholoog, kinderfysiotherapeut, zorgbureau voor autisme en kinderdiëtist samen. Door de intensieve samenwerking kan de zorg voor een kind op één plaats worden aangeboden en optimaal op elkaar afgestemd worden. 

De kinderpraktijk vindt het belangrijk om zorg aan te bieden die laagdrempelig, efficiënt, dicht bij huis, persoonlijk en effectief is. Naast de zorg voor het kind is begeleiding, voorlichting en advisering van de omgeving heel belangrijk om de meest optimale leefomgeving te creëren voor een kind. 

Categorie Bedrijfs nieuws
  Mooiboxtel.nl zet Boxtel, Liempde en Lennisheuvel op de kaart. Foto’s, nieuws, sport, actualiteiten, verenigingen, vacatures, bedrijven, evenementen, agenda, aanbiedingen en nog veel meer over, van en uit de Gemeente Boxtel.
Auteur Mark van der Pol
 
 
In de oefenzaal worden nieuwe contacten gelegd.De fysiotherapeuten kijken of de lengtemeter wel in orde is.Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in de oefenzaal.

 

6 maart is de dag van de logopedie
Dit jaar (2014) is gekozen voor het thema taalontwikkeling en meertaligheid. 1 op de 4 kinderen gaat met een taalachterstand naar school.

poster van de Europese dag van de Logopedie

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met taal. Een peuter die weinig praat en onverstaanbaar is. Of een wat ouder kind dat kromme zinnen maakt of verkeerde werkwoorden gebruikt.
Als de ontwikkeling van de communicatie niet goed verloopt, kan dit ernstige gevolgen hebben. Voor de verdere ontwikkeling, schoolloopbaan en carrière. Vroegtijdige signalering van spraak-taalproblemen is enorm belangrijk. Logopedisten kunnen de spraak- en taalontwikkeling van kinderen beoordelen en daarin adviseren.

Voor meer informatie over de taal en spraak van kinderen: www.kindentaal.nl