Praktijkinformatie · Praktijkafspraken

afbeelding van een kring van abstracte poppetjes

Praktijkafspraken

Bereikbaarheid:

De praktijk is op alle werkdagen geopend. U kunt ons tijdens werkdagen telefonisch bereiken op 0411-689007 of 06-12394188 tussen 8.30 en 17.00 uur. Het kan zijn dat we vanwege werkzaamheden de telefoon niet op kunnen nemen. U kunt dan een boodschap inspreken of een e-mail sturen.

Behandelafspraken:

Een behandeling duurt maximaal 30 minuten. Wij vragen u een map/schrift mee te nemen waar opdrachten, oefeningen en adviezen in genoteerd kunnen worden. Er wordt van u verwacht dat u thuis voldoende aandacht aan de logopedie besteedt om het gewentste resultaat te kunnen behalen. Tijdens de behandeling zal aangegeven worden hoe vaak en hoe lang u thuis moet oefenen.

Indien er dingen zijn die u graag wilt bespreken is het raadzaam om dit bij binnenkomst te melden i.v.m. de tijdsplanning. Zo lopen we het minste risico om uit te lopen met de behandeltijd, zodat de volgende op tijd naar binnen kan. Wij streven er na dat u als ouder(s) de behandeling kunt bijwonen. Als echter blijkt dat het in het belang van het kind is dat hij/zij beter alleen werkt met de logopedist dan neemt u plaats in de wachtruimte. Op het laatst wordt u altijd bij de behandleing betrokken, zodat wij adviezen kunnen geven hoe thuis te oefenen. Een minimaal aanwezigheidspercentage door ouders/verzorgers van 50% is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars. Broertjes en zusjes meenemen is geen probleem zolang deze de behandeling niet verstoren. Anders wordt u verzocht met deze kinderen in de wachtruimte plaats te nemen gedurende de behandeling.

Afmelding:

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Voor een afspraak op maandag betekent dat op vrijdag voor 17.00 uur. Dit kan telefonisch of via de mail. Als u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt, zullen wij u de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt staat aangegeven op de website. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Continuïteit:

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen zijn er binnen de praktijk afspraken gemaakt voor waarneming bij ziekte, vakantie en/of studieverlof. Wij werken in de praktijk met meerdere logopedisten. Mocht een van ons onverhoopt voor een langere periode afwezig zijn dan wordt eerst intern naar vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk is zal er een externe logopedist worden ingeschakeld. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

Kwaliteit:

Kwaliteit van handelen vinden wij belangrijk. Om dit te bereiken nemen we ieder jaar deel aan na- en bijscholing. Ook is er regelmatig overleg tussen de logopedisten en anderen die voor het zorgproces belangrijk zijn op intern, lokaal en regionaal niveau. Tenslotte nemen de logopedisten deel aan een kwaliteitskring. Een logopedist moet aan verschillende eisen voldoen. Deze kunt u lezen onder het kopje wetten bij de praktijkinformatie. De praktijk wordt ook getoetst of het aan de eisen voor de kwaliteit van handelen voldoet. Hierbij wordt een steekproef gehouden onder de dossiers. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw dossier hiervoor gekozen wordt, kunt dit kenbaar maken bij uw logopedist.

Stagiaires:

Onze praktijk is een opleidingspraktijk. Het kan dus gebeuren dat er een stagiaire in de praktijk aanwezig is. Indien u er bezwaar tegen heeft dat de stagiaire bij uw behandeling aanwezig is kunt u dit bij de logopedist kenbaar maken. Hier zal dan rekening mee worden gehouden.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld:

In de praktijk werken we met kinderen en volwassenen. We zijn voor een goede kwaliteit van zorgverlening verplicht om een meldcode te hanteren. Indien we bijzonderheden merken zal dit eerst met uzelf of u als ouder van het kind besproken worden. Mochten de zorgen na gesprekken niet verdwijnen, kan het zijn dat het meldpunt kindermishandeling wordt geraadpleegd voor advies. Ook als er vermoedens zijn van ‘huiselijk geweld’ zullen daarvoor de nodige stappen worden ondernomen.

Versie mei 2018

 

Klik op onderstaande link als u de praktijkafspraken wilt downloadenen printen

Praktijkafspraken, oktober 2018.pdf